نکات مهم:
 
  1. ارائه مقالات به زبانی خواهد بود که مقاله بدان نگارش یافته است.
  2. ساختار تدوین مقاله مطابق ساختار ارائه شده در پایگاه همایش می باشد.
  3. چاپ چکیده مقاله و مقالات کامل در کتابچه چکیده مجموعه مقالات و لوح فشردة کنفرانس منوط به حضور و ارائه مقاله توسط حداقل یک نفر از نویسندگان مقاله است.

 

دانلود فایل نمونه مقاله کامل(فارسی)

 

دانلود فایل نمونه مقاله کامل(انگلیسی)

 

 

 

 

راهنمای تصویری ارسال مقاله
 
 
1- با رمز عبور و کد کاربری خود وارد سایت شوید:
 
 
 
 
 
2- از منوی راهنمای نویسندگان، گزینه ارسال و پیگیری مقاله را انتخاب کنید:
 
 
 
 
 
 
3- گزینه ارسال مقاله جدید را انتخاب کنید:
 
 
 
 
4- اطلاعات مربوط به عنوان، چکیده و کلیدواژگان مقاله را وارد نمایید:
 
 
 
 
 
5- اطلاعات نویسندگان مقاله (غیر از خودتان) را وارد کنید:
 
 
 
 
 
6- در صورت تمایل، توضیحات تکمیلی را وارد و شرایط و ضوابط را مطالعه نمایید:
 
 
 
 
7- فایل‌های مربوط را اضافه کنید:
 
 
 
 
 
 
8- در صورت صحت اطلاعات نمایش داده شده، گزینه ارسال مقاله را انتخاب کنید:
 
 
 
 
 
9- پایان.