آدرس دبیرخانه همایش:

تهران، خیابان آزادی، خیابان حبیب الهی، خیابان شهید قاسمی، جنب دانشکده انرژی، بن بست گوهر، پلاک2، واحد10

مسئول دبیرخانه: امیر خسروشاهی و حسین سلیمانی

تلفن :  5-66028964 - 021

نمابر :     66083360 - 021

نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نوع سوال را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.