آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1398-08-15
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1398-08-30
تاریخ شروع کنفرانس
1398-09-27 08:00
تاریخ پایان کنفرانس
1398-09-28 17:00

 کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی 98 در تاریخ 27 و 28 آذرماه برگزار شد.

 

نهمین کنفرانس شبکه­ های هوشمند انرژی توسط دانشگاه صنعتی شریف با همکاری انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران در 27 و 28 آذرماه 1398 در تهران برگزار خواهد شد.
این کنفرانس با هدف گسترش مرزهای دانش و تبادل نظر علمی و فنی در زمینه شبکه‌های هوشمند برنامه‌ریزی شده است. برگزارکنندگان کنفرانس در صدد هستند با برگزاری سخنرانی‌های کلیدی، ارائه مقالات در نشست‌های علمی- تخصصی، برگزاری کارگاه‌ها و میزگردهای علمی و همچنین برپایی نمایشگاه‌های تخصصی علاقمندان را با آخرین دستاوردهای دانش فنی در این زمینه آشنا سازند.
کمیته علمی کنفرانس از کلیه محققین و علاقمندان دعوت می‌نماید مقالات و پیشنهادات کارگاه خود را که حاوی آخرین یافته‌های علمی در زمینه محورهای پیشنهادی کنفرانس می‌باشد به دبیرخانه این کنفرانس ارسال نمایند.
بی‌صبرانه منتظر دیدار شما در کنفرانس شبکه‌های هوشمند انرژی 98 هستیم.

 

برگزار کنندگان

انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران
انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران

دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه صنعتی شریف

مؤسسه مهندسان برق و الکترونیک ایران
مؤسسه مهندسان برق و الکترونیک ایران


حمایت کنندگان

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف

انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران

انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران

قطب علمی مدیریت و کنترل شبکه های قدرت

قطب علمی مدیریت و کنترل شبکه های قدرت

انجمن علمی انرژی بادی ایران

انجمن علمی انرژی بادی ایران

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری

مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری

سیگره ایران

سیگره ایران

شرکت توانیر

شرکت توانیر

پژوهشگاه نیرو

پژوهشگاه نیرو

شرکت برق منطقه ای تهران

شرکت برق منطقه ای تهران

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

دانشگاه شیراز

دانشگاه شیراز

دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه کردستان

دانشگاه کردستان

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

دانشگاه امیرکبیر

دانشگاه امیرکبیر

الکترونیک افزار آزما

الکترونیک افزار آزما

شرکت سازگار ارقام

شرکت سازگار ارقام

مهندسین مشاور موننکو ایران

مهندسین مشاور موننکو ایران

فرم شرکت در کنفرانس

شرکت کننده در کنفرانس با مقاله

قبل از
1398-08-15

6,000,000

ریال
رایگان
بعد از
1398-08-15

7,200,000

ریال

0

دلار

شرکت کننده در کنفرانس با مقاله و با عضویت انجمن شبکه هوشمند انرژی

قبل از
1398-08-15

4,800,000

ریال
رایگان
بعد از
1398-08-15

6,000,000

ریال

0

دلار

دانشجوی شرکت کننده در کنفرانس با مقاله

قبل از
1398-08-14

5,000,000

ریال
رایگان
بعد از
1398-08-14

6,000,000

ریال

0

دلار

دانشجوی شرکت کننده در کنفرانس با مقاله و با عضویت انجمن شبکه هوشمند انرژی

قبل از
1398-08-15

4,000,000

ریال
رایگان
بعد از
1398-08-15

5,000,000

ریال

0

دلار

شرکت کننده در کنفرانس بدون مقاله

قبل از
1398-08-15

7,000,000

ریال
رایگان
بعد از
1398-08-15

8,400,000

ریال

0

دلار

شرکت کننده در کنفرانس بدون مقاله و با عضویت انجمن شبکه هوشمند انرژی

قبل از
1398-08-15

5,600,000

ریال
رایگان
بعد از
1398-08-15

7,000,000

ریال

0

دلار

دانشجوی شرکت کننده در کنفرانس بدون مقاله

قبل از
1398-08-15

6,000,000

ریال
رایگان
بعد از
1398-08-15

7,200,000

ریال

0

دلار

دانشجوی شرکت کننده در کنفرانس بدون مقاله و با عضویت انجمن شبکه هوشمند انرژی

قبل از
1398-08-15

4,800,000

ریال
رایگان
بعد از
1398-08-15

6,000,000

ریال

0

دلار

هر مقاله اضافه

قبل از
1398-07-14

2,500,000

ریال
رایگان
بعد از
1398-07-14

3,000,000

ریال

0

دلار

شرکت کننده در کنفرانس با مقاله و با عضویت IEEE

قبل از
1398-08-15

4,800,000

ریال
رایگان
بعد از
1398-08-15

6,000,000

ریال

0

دلار

دانشجوی شرکت کننده در کنفرانس با مقاله و با عضویت IEEE

قبل از
1398-08-15

4,000,000

ریال
رایگان
بعد از
1398-08-15

5,000,000

ریال

0

دلار

شرکت کننده در کنفرانس بدون مقاله و با عضویت IEEE

قبل از
1398-08-15

5,600,000

ریال
رایگان
بعد از
1398-08-15

7,000,000

ریال

0

دلار

دانشجوی شرکت کننده در کنفرانس بدون مقاله و با عضویت IEEE

قبل از
1398-08-15

4,800,000

ریال
رایگان
بعد از
1398-08-15

6,000,000

ریال

0

دلار