برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 تاب آوری در سیستم های هوشمند انرژی الکتریکی
1398-09-27 13:30-17:00
دانشگاه صنعتی شریف بدون محدودیت
2,500,000 ریال 0 دلار
1 مهندس چگنی زاده - وزارت نیرو
2 امنیت سایبری شبکه هوشمند
1398-09-27 13:30-17:00
دانشگاه صنعتی شریف بدون محدودیت
2,500,000 ریال 0 دلار
3 دکتر مرتضوی - دانشگاه صنعتی سجاد - شرکت برق منطقه ای خراسان
3 آشنایی و طراحی سیستم‌های برق خورشیدی (فتوولتائیک)
1398-09-27 13:30-17:00
دانشگاه صنعتی شریف بدون محدودیت
2,500,000 ریال 0 دلار
0 دکتر حامد نفیسی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
4 ﮐﺎرﺑرد روﺷﮭﺎی دادهﮐﺎوی در ﺷﺑﮑه ﺗوزﯾﻊ ھوﺷﻣﻧد
1398-09-28 13:30-17:00
دانشگاه صنعتی شریف بدون محدودیت
0 ریال 0 دلار
12 شرکت توانیر - شرکت بهینه سازان طوس