برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 تاب آوری در سیستم های هوشمند انرژی الکتریکی
1398-09-27 14:00-17:30
دانشگاه صنعتی شریف بدون محدودیت
2,500,000 ریال 0 دلار
0 مهندس چگنی زاده - وزارت نیرو
2 امنیت سایبری شبکه هوشمند
1398-09-27 14:00-17:30
دانشگاه صنعتی شریف بدون محدودیت
2,500,000 ریال 0 دلار
1 دکتر مرتضوی - دانشگاه صنعتی سجاد - شرکت برق منطقه ای خراسان
3 آشنایی و طراحی سیستم‌های برق خورشیدی (فتوولتائیک)
1398-09-27 14:00-17:30
دانشگاه صنعتی شریف بدون محدودیت
2,500,000 ریال 0 دلار
0 دکتر حامد نفیسی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
4 ﮐﺎرﺑرد روﺷﮭﺎی دادهﮐﺎوی در ﺷﺑﮑه ﺗوزﯾﻊ ھوﺷﻣﻧد
1398-09-28 14:00-17:30
دانشگاه صنعتی شریف بدون محدودیت
0 ریال 0 دلار
7 شرکت توانیر - شرکت بهینه سازان طوس
5 سیستم های اتوماسیون در صنعت برق و نقش آن ها در هوشمند سازی شبکه
1398-09-28 08:30-12:00
1398-09-28 14:00-17:30
دانشگاه صنعتی شریف بدون محدودیت
5,000,000 ریال 0 دلار
0 مهندس گیوه ای - مهندس نیکزاد - شرکت موج نیرو