کمیته اجرایی نهمین کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی


دکتر محمود فتوحی فیروزآباد

 

دکتر مهدی احسان

 

دکتر امیر صفدریان

رییس کنفرانس

 

دبیر علمی کنفرانس

 

دبیر اجرایی کنفرانس

دانشگاه صنعتی شریف

 

دانشگاه صنعتی شریف

 

دانشگاه صنعتی شریف

 

 

 

 

 

دکتر مهدی وکیلیان

 

دکتر سید حمید حسینی

 

دکتر معین معینی اقطاعی

دبیر کمیته نمایشگاه و ارتباط با صنعت

 

دبیر کمیته کارگاه ها

 

دبیر کمیته مالی و پشتیبانی

دانشگاه صنعتی شریف

 

دانشگاه صنعتی شریف

 

دانشگاه صنعتی شریف

 

 

 

 

 

دکتر احسان حاجی پور

 

 

 

 

دبیر کمیته انتشارات

 

 

 

 

دانشگاه صنعتی شریف

 

 

 

 

 

کمیته علمی محلی نهمین کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی

 

دکتر جمشید آقایی

 

مهندس عزیز آقازاده

 

دکتر تورج امرایی

دانشگاه صنعتی شیراز

 

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

 

 

 

 

دکتر فرخ امینی فر 

 

دکتر علی بدری

 

دکتر سید محمد تقی بطحایی

دانشگاه تهران

 

دانشگاه شهید رجایی

 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

 

 

 

 

دکتر حسن بیورانی

 

دکتر مصطفی پرنیانی

 

دکتر احسان حاجی پور

دانشگاه کردستان

 

دانشگاه صنعتی شریف

 

دانشگاه صنعتی شریف

 

 

 

 

 

دکتر حمید حسینی

 

دکتر محمد خوانساری

 

دکتر عباس ربیعی

دانشگاه صنعتی شریف

 

دانشگاه تهران

 

دانشگاه زنجان

 

 

 

 

 

دکتر محمد رستگار

 

دکتر علیمحمد رنجبر

 

دکتر علی زنگنه

دانشگاه شیراز

 

دانشگاه صنعتی شریف

 

دانشگاه شهید رجایی

 

 

 

 

 

دکتر مهرداد ستایش نظر

 

دکتر حسین شایقی

 

دکتر امین شکری پور

دانشگاه شهید بهشتی

 

دانشگاه محقق اردبیلی

 

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

 

 

 

 

 

دکتر قباد شفیعی

 

دکتر امیر صفدریان

 

دکتر مجید صنایع پسند

دانشگاه کردستان

 

دانشگاه صنعتی شریف

 

دانشگاه تهران

 

 

 

 

 

دکتر علی عباسپور

 

دکتر داود غرویان

 

دکتر محمود فتوحی فیروز آباد

دانشگاه صنعتی شریف

 

دانشگاه شهید بهشتی

 

دانشگاه صنعتی شریف

 

 

 

 

 

دکتر حسین فرزین

 

دکتر علیرضا فریدونیان

 

دکتر گئورگ قره پتیان

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 

 

 

 

 

دکتر هیمن گل پیرا

 

دکتر محمدامین لطیفی

 

دکتر بهنام محمدی

دانشگاه کردستان

 

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

دانشگاه تبریز

 

 

 

 

 

مهندس هادی مدقق

 

دکتر زهرا مروج

 

دکتر محمد مرادزاده

وزارت نیرو، سازمان انرژی های تجدید پذیر

 

دانشگاه سمنان

 

دانشگاه شهید رجایی

 

 

 

 

 

دکتر معین معینی اقطاعی

 

دکتر وحید وحیدی نسب

 

دکتر غلامرضا یوسفی

دانشگاه صنعتی شریف

 

دانشگاه شهید بهشتی

 

دانشگاه صنعتی اصفهان

         

دکتر محمد حسین یغمایی

   دکتر حمید مسرور    

دانشگاه فردوسی مشهد

   دانشگاه صنعتی شریف    

 

 

کمیته علمی بین المللی نهمین کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی


دکتر مسعود پروانیا

 

دکتر ادریس پوراسماعیل

 

دکتر محمد حسام زاده

دانشگاه یوتا، آمریکا

 

دانشگاه آلتو، فنلاند

 

دانشگاه KTH، سوئد

 

 

 

 

 

دکتر امین خدایی

 

دکتر پیمان دهقانیان

 

دکتر رضا رزاقی

دانشگاه دنور، آمریکا

 

دانشگاه جورج واشنگتن، امریکا

 

دانشگاه موناش، استرالیا

 

 

 

 

 

دکتر مهدی ثواقبی

 

دکتر محمد شاهیده پور

 

دکتر جلال کاظم پور

دانشگاه دانمارک جنوبی، دانمارک

 

مؤسسه فناوری ایلینوی، آمریکا

 

دانشگاه پلی تکنیک دانمارک، دانمارک

 

 

 

 

 

دکتر ماتی لهتونن

 

دکتر حامد محسنیان راد

 

دکتر علی نبوی نیاکی

دانشگاه آلتو، فنلاند

 

دانشگاه کالیفرنیا ریورساید، آمریکا

 

دانشگاه تورنتو، کانادا