نهمین کنفرانس شبکه‌های هوشمند انرژی به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف و با همکاری انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران در تاریخ 27 و 28 آذرماه سال 98 برگزار می‌گردد. این کنفرانس محفلی برای متخصصین و علاقمندان به منظور بحث در مورد آخرین دستاوردها و نوآوری‌ها در زمینه شبکه‌های هوشمند خواهد بود. لذا، علاقه‌مندان به شرکت در این کنفرانس و بهره‌مندی از مزایای حضور در آن، بایستی نسبت به ثبت نام و پرداخت هزینه‌های مربوطه به شرح جدول زیر اقدام نمایند.

 

نوع ثبت نام

قبل از 15 آبان

بعد از 15 آبان

شرکت کننده در کنفرانس با مقاله

6/000/000 ریال

7/200/000 ریال

شرکت کننده در کنفرانس با مقاله و با عضویت انجمن شبکه هوشمند انرژی

4/800/000 ریال

6/000/000 ریال

شرکت کننده در کنفرانس با مقاله و با عضویت IEEE 

4/800/000 ریال

6/000/000 ریال

دانشجوی شرکت کننده در کنفرانس با مقاله

5/000/000 ریال

6/000/000 ریال

دانشجوی شرکت کننده در کنفرانس با مقاله و با عضویت انجمن شبکه هوشمند انرژی

4/000/000 ریال

5/000/000 ریال

دانشجوی شرکت کننده در کنفرانس با مقاله و با عضویت IEEE 

4/000/000 ریال

5/000/000 ریال

شرکت کننده در کنفرانس بدون مقاله

7/000/000 ریال

8/400/000 ریال

شرکت کننده در کنفرانس بدون مقاله و با عضویت انجمن شبکه‌ هوشمند انرژی

5/600/000ریال

7/000/000 ریال

شرکت کننده در کنفرانس بدون مقاله و با عضویت IEEE 

5/600/000ریال

7/000/000 ریال

دانشجوی شرکت کننده در کنفرانس بدون مقاله

6/000/000 ریال

7/200/000 ریال

دانشجوی شرکت کننده در کنفرانس بدون مقاله و با عضویت انجمن شبکه‌ هوشمند انرژی

4/800/000 ریال

6/000/000 ریال

دانشجوی شرکت کننده در کنفرانس بدون مقاله و با عضویت IEEE 

4/800/000 ریال

6/000/000 ریال

هر مقاله اضافه

2/500/000 ریال

3/000/000 ریال


شایان ذکر است که هزینه در نظر گرفته شده بابت حضور در کنفرانس، بازدید از نمایشگاه و غرفه ­ها، پذیرایی و نهار و اخذ مجموعه مقالات کنفرانس است.